Selecteer een pagina

IT- en innovatiestrategie

Het bepalen van de juiste IT-en innovatiestrategie vraagt om een heldere visie en het maken van bewuste keuzes.

Wij begeleiden het traject en zorgen voor een realistische strategie.

IT- en innovatiestrategie

IT- EN INNOVATIESTRATEGIE

De beste IT-strategie voor uw organisatiedoelstellingen

Een heldere visie

Het bepalen van de juiste IT-en innovatiestrategie vraagt om een heldere visie en het maken van bewuste keuzes. Bij het maken van deze strategische keuzes zijn er veel interne- en externe factoren die in overweging moeten worden genomen. Wij begeleiden dit traject en zorgen voor een realistische strategie, die past bij uw organisatie en bij de behoefte van uw klant.

Facetten

Een IT-strategie bevat verschillende facetten, waaronder een sourcing-, cloud- en innovatiestrategie. Bij het opstellen van deze strategieën wordt de bedrijfsstrategie nooit uit het oog verloren, evenals de organisatorische en maatschappelijk context waarbinnen uw organisatie zich bevindt.

Bij het opstellen van een IT-strategie wordt er gekeken hoe de huidige IT-dienstverlening kan worden gecontinueerd en geoptimaliseerd. Maar er is uiteraard ook aandacht voor het innoveren van bedrijfsprocessen. Om te zorgen dat de strategie ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd, is een juiste balans tussen ambitie en realisme van cruciaal belang.

Het maken van heldere en goed onderbouwde keuzes, die door alle stakeholders binnen een organisatie worden gedragen, is vaak lastiger dan gedacht.

Wij hebben de afgelopen jaren naar volle tevredenheid organisaties binnen de zorgsector, het onderwijs en de zakelijke dienstverlening ondersteund bij de bepaling van hun IT-strategie.

Onze ervaren adviseurs hebben veel ervaring op directie- en bestuursniveau. Naast inhoudelijke kennis en ervaring zijn onze adviseurs bovenal eerlijk, oprecht en positief kritisch. Alles om u en uw organisatie verder te helpen.

IT- & INNOVATIESTRATEGIE

Onze opdrachten

Dijklander Ziekenhuis

Dijklander Ziekenhuis

Zorg | Strategie, Fusies

Lees verder

Visie & Strategie van de fusie (1)
Vanuit CINX hebben we een belangrijke rol gespeeld in de strategiebepaling en visie voor de vorming van het nieuwe Dijklander Ziekenhuis.

Reinier de Graaf Groep

Reinier de Graaf Groep

Zorg | Samenwerking in de zorg, Strategie

Lees verder

Gezamenlijk uitbesteden
Het gezamenlijk uitbesteden van de standaard IT-diensten voor vijf ziekenhuizen klinkt wellicht als een eenvoudig traject. De werkelijkheid is echter weerbarstiger.

De Haagse Hogeschool

De Haagse Hogeschool

Onderwijs | Strategie

Lees verder

Verandertraject Haagse Hogeschool
We zijn er trots op dat we De Haagse Hogeschool mochten adviseren en faciliteren bij verandertrajecten en het leveren van expertise om deze veranderingen te realiseren.