Ketensamenwerking

Goed georganiseerde transmurale zorg zorgt voor een verhoging van de kwaliteit- en kwaliteitsbeleving van de patiënt/cliënt. Regionale samenwerking is voor goede ketensamenwerking de sleutel tot succes.

Ketensamenwerking Regionale samenwerking is essentieel voor goede transmurale zorg

Pragmatisch, maar goed doordacht

Met de toenemende vraag naar zorg stijgt ook de behoefte naar het verbeteren van samenwerking binnen de zorg. Dit betekent dat een zorgaanbieder naast de reguliere intramurale zorg ook moet investeren in het ontwikkelen van transmurale- of ketenzorg.​

Gezamenlijke doelen

​Goed georganiseerde transmurale zorg zorgt voor een verhoging van de kwaliteit- en kwaliteitsbeleving van de patiënt/cliënt, draagt bij aan de kostenbeheersing en continuïteit van zorg en verhoogt de efficiency.

​Ondanks alle voordelen van transmurale zorg, is het inrichten van deze (regionale)samenwerking geen sinecure. Het samenbrengen van verschillende zorgaanbieders die (naast hun eigen strategieën, belangen en uitdagingen) gaan samenwerken aan een gezamenlijk doel vraagt om unieke aanpak.

Een aanpak die door alle partijen gedragen wordt en zowel pragmatisch, ondernemend als goed doordacht is.​

Unieke aanpak

​Wij ondersteunen zorgaanbieders bij het ontwikkelen en implementeren van deze samenwerkingsvraagstukken. Hiervoor hebben wij ook een unieke aanpak ontwikkeld die zich al meerdere malen bewezen heeft bij diverse samenwerkingsvraagstukken.​

Terug naar thema's

Ketensamenwerking Onze opdrachten

Gezamenlijk uitbesteden

Het gezamenlijk uitbesteden van de standaard IT-diensten voor vijf ziekenhuizen klinkt wellicht als een eenvoudig traject. De werkelijkheid is echter weerbarstiger.

Lees meer

Kansen door samenwerking

Om de Enterprise- en IT-architectuur binnen de zorg te professionaliseren is het KANZ-platform opgericht. Inmiddels participeren er meer dan tien zorginstellingen in dit samenwerkingsverband.

Lees meer