Franciscus Gasthuis & Vlietland

Taart in het Franciscus Gasthuis & Vlietland! XDS is live!

Franciscus Gasthuis & Vlietland Franciscus Gasthuis & Vlietland live met XDS

Het was tijd voor taart bij het Franciscus Gasthuis & Vlietland ziekenhuis. XDS is live!

Dankzij XDS kan het ziekenhuis eenvoudig informatie uitwisselen (o.a. radiologiebeelden) met andere ziekenhuizen die ook van dit systeem gebruik maken. Waar in het verleden patiëntendata werd overgedragen middels papieren dossiers, DVD’s of cd-roms, is het nu mogelijk om deze data in te zien via het eigen ZIS/EPD van het ziekenhuis.

Door de toenemende samenwerking tussen ziekenhuizen en zorginstellingen stijgt ook het belang van een veilige en betrouwbare methode voor het uitwisselen van informatie. Het Franciscus Gasthuis en Vlietland onderkent dit belang en heeft de afgelopen jaren dan ook prioriteit gegeven aan dit vraagstuk.

CINX leverde de projectmanager voor dit project en wij zorgden uiteraard voor de taart na het succesvol afronden van deze opdracht.

Over het project

Vanuit een technisch perspectief is XDS geïmplementeerd en is deze aangesloten op het VNA (vendor neutral archive) van het ziekenhuis. Om data te kunnen delen met andere ziekenhuizen is de XDS- techniek ook gekoppeld aan de regionale HUB die wordt geleverd vanuit RijnmondNet. Op deze HUB worden ook de overige ziekenhuizen in de regio aangesloten zodat er na toestemming van de patiënt er ook daadwerkelijk informatie kan worden uitgewisseld.

Het realiseren van de techniek binnen het ziekenhuis is uiteraard niet voldoende om informatie uit te wisselen. De implementatie heeft ook impact op de werkprocessen binnen de zorg. Daarom zijn er voor die poliklinieken zogenaamde use-cases opgesteld die ervoor zorgen dat de implementatie ook daadwerkelijk gaat werken binnen een afdeling.

Cases Onze opdrachten

CINX ondersteunt IJsselland ziekenhuis in verschillende trajecten

Voor het IJsselland ziekenhuis in Capelle aan den IJssel heeft CINX de afgelopen jaren verschillende opdrachten uitgevoerd.

Lees meer

Planning is Realisatie in de Haagse wijkverpleging

De afgelopen periode hebben we de Haagse VVT-organisatie HWW zorg ondersteund bij de implementatie van Planning is Realisatie

Lees meer

Implementatie Wet zorg en dwang

Vanuit CINX hebben we een belangrijke rol gespeeld in de transitie van de afzonderlijke IT-organisaties en IT-infrastructuren naar het nieuwe Dijklander Ziekenhuis.

Lees meer