Strategische personeelsplanning

Is de IT-afdeling van uw zorginstelling in staat om de organisatiestrategie optimaal te ondersteunen? Met een strategische personeelsplanning creëren wij inzicht waarmee u deze vraag kunt beantwoorden.

Strategische personeelsplanning Toegevoegde waarde blijven bieden

Wendbaarheid

Is de IT-afdeling wendbaar genoeg om zich voortdurend aan te passen aan de veranderingen in de organisatie en in staat om toegevoegde waarde te blijven bieden? Of loop je vast op een mismatch tussen de eisen van de zorg en de beschikbare vaardigheden en capaciteit van het IT-team?

Om de vaardigheden en de samenstelling van je personeelsbestand goed te laten aansluiten op de wensen en eisen die vanuit de zorg aan de IT-organisatie worden gesteld, kun je gebruik maken van een strategische personeels planning (SPP).

Met deze methode krijg je in vier stappen een helder inzicht in vrijwel alle aspecten van je IT-personeelsbestand. Zo kun je direct zien waar de aansluiting mist en hoe je je personeelsbestand kunt optimaliseren en duurzaam kan verbeteren.

Wij hebben inmiddels bij diverse klanten een SPP-traject uitgevoerd.

Vier stappen

Het SPP-traject bestaat globaal uit vier stappen:

  • Vaststellen van de speerpunten voor de IT-organisatie o.b.v. de strategie van de organisatie
  • Bepalen van de impact van deze speerpunten op de IT-organisatie op bijvoorbeeld fte’s, aanwezige competenties en organisatiestructuur en vergelijken met de huidige situatie.
  • Analyse van de samenstelling van de IT-organisatie aan de hand van personeelsgegevens en opstellen van een competentiescan.
  • Ons advies, uiteraard in overleg, voor optimalisatie van het personeelsbestand voor een gezonde toekomst van de IT-organisatie.

Aan de slag!

Wil je ook graag het personeelsbestand van je organisatie flexibeler maken en voorbereiden op de toekomst? Neem contact op met Jacco Boon voor advies over de mogelijkheden voor een strategische personeelsplanning voor jouw organisatie of afdeling.

Terug naar thema's

Zelf een SPP-traject uitvoeren? Doe het volgens onze methode!

White paper strategische personeelsplanning

We hebben alle informatie voor je in een white paper gezet. Zo weet je precies wat er bij een SPP-traject komt kijken en kun je eenvoudig bepalen of je het zelf wilt doen of liever wilt uitbesteden.

Download white paper