Gegevensuitwisseling

Wij hebben uitgebreide ervaring in het ontwerpen en implementeren van oplossingen voor samenwerking, informatiedeling, gegevensuitwisseling en beeldenmanagement tussen de diverse partijen in de zorg.

Gegevensuitwisseling & beeldenmanagement Snel alle relevante informatie uit de keten op het scherm?

Gegevens uitwisselen

Om uw patiënt of cliënt de beste zorg te kunnen bieden wil je alle relevante informatie van de verschillende zorgaanbieders én van de persoon zelf snel op uw scherm hebben. Hoe logisch dit ook klinkt, de realisatie hiervan is een complex traject.

Wij hebben uitgebreide ervaring in het ontwerpen en implementeren van oplossingen voor samenwerking, informatiedeling, gegevensuitwisseling en beeldenmanagement tussen de diverse partijen in de zorg.

Met onze bewezen aanpak zorgen we ervoor dat de verandering in uw organisatie verankerd wordt en de oplossing daadwerkelijk toegevoegde waarde creëert voor de geleverde zorg, de medewerkers en de patiënt of cliënt.

Samenwerking en interoperabiliteit

Binnen de eerste-en tweedelijns zorg bestaat er een grote diversiteit aan systemen waar gegevens van patiënten en cliënten zijn opgeslagen. Denk hierbij aan een HIS, ZIS/EPD of een ECD.

Maar mensen hebben ook hun eigen gegevens die ze opslaan op smartphones, wearables of binnen hun PGO. Het uitwisselen van al deze gegevens naar bruikbare informatie is een complex traject, waarbij goede samenwerking van essentieel belang is.

We hebben inmiddels een brede ervaring met vraagstukken waarbij samenwerking en interoperabiliteit centraal staan. Onze professionals hebben vele trajecten uitgevoerd en veel kennis van en ervaring met de vele verschillende standaarden, waaronder HL7 FHIR, XDS en eOverdracht.

Beeldenmanagement

Ook ondersteunen wij zorgorganisaties bij het vormen van een visie en het opstellen van een beeldenmanagementbeleid, het uitwerken van een roadmap én de implementatie van de oplossing. Uiteraard is transmurale beeldenuitwisseling hier een integraal onderdeel van.

Daarnaast hebben we uitgebreide ervaring in het begeleiden van inkoop- en aanbestedingsprocedures, waarbij meerdere inkopende partijen betrokken kunnen zijn.

Het ontwikkelen van een beeldenmanagementbeleid moet een einde maken aan de versnippering van beelddata en resulteren in een standaardmanier van het opslaan, ophalen en bekijken van beelden in een kwalitatief hoogstaande, efficiënte en beheersbare oplossing.

Exponentiële groei

De afgelopen jaren is er binnen ziekenhuizen een enorme hoeveelheid data aan beelden geproduceerd, die de komende jaren exponentieel toeneemt. De opslag van deze beelden in verschillende zuilen met ieder hun eigen archivering en ontsluiting richting het EPD, maakt de diagnostiek van deze beelden voor een integraal patiëntbeleid complex en tijdrovend.

Door het implementeren van een beeldenmanagementoplossing, waarbij alle beelddata vanuit één applicatie eenduidig wordt ontsloten richting het EPD, zijn deze beelden uiteindelijk met één klik vanuit het EPD beschikbaar.

Op dit moment zijn er oplossingen voorhanden om deze uitdaging het hoofd te bieden. Door het implementeren van een ziekenhuisbrede VNA-oplossing kunnen we de enorme, en nog steeds toenemende, hoeveelheid beelden op een kwalitatief goede, en efficiënte manier beheren.

Terug naar thema's

Gegevensuitwisseling Onze opdrachten

Regionale uitwisseling

Wij hebben namens de Havenpolikliniek de uitwisseling van patiëntverslagen en radiologiebeelden van het ontwerp tot en met de implementatie in de polikliniek begeleid.

Lees meer

XDS live in het Franciscus

Taart in het Franciscus Gasthuis & Vlietland! XDS is live!

Lees meer