Selecteer een pagina
KANZ

KANZ-PLATFORM

Kennisdelen voor een betaalbare zorg

Het KANZ-platform is een samenwerkingsplatform voor architecten in de zorg. Inmiddels nemen meer dan vijftien instellingen deel. Door kennis te delen versterken we de enterprise architectuur in de zorg en dragen we bij aan een betaalbare zorg.

Professionalisering van IT in de zorg is één van de belangrijkste speerpunten van CINX. Dat doen we niet alleen door het leveren van ervaren en gedreven professionals, maar bijvoorbeeld ook door de oprichting van een platform voor kennisdeling op het gebied van Enterprise en IT-architectuur in de zorg.

De informatie-uitwisseling en kennisdeling die door het KANZ-platform wordt gefaciliteerd, vergroot de professionalisering op het vakgebied en versterkt de samenwerking in de regio.

Kennisdeling Architectuur Nederlandse Zorginstellingen (KANZ)

Als Enterprise- en IT-architectuur op een juiste wijze wordt toegepast, draagt het bij aan het leveren van goede zorg en het betaalbaar houden hiervan. In de praktijk ervaren we dat veel zorginstellingen nog zoekende zijn naar een goede invulling. Om de Enterprise- en IT-architectuur binnen de zorg te professionaliseren is samenwerking en kennisdeling van essentieel belang.

Om dit te realiseren hebben Arjan Smit, ICT-architect van het Franciscus Gasthuis en Vlietland, en algemeen directeur Jacco Boon in 2018 het KANZ-platform (Kennisdeling Architectuur Nederlandse Zorginstellingen) opgericht.

KANZ CINX

“Samenwerking en kennisdeling professionaliseert niet alleen het vakgebied, maar draagt ook bij aan het sneller en kosten efficiënter implementeren van processen en nieuwe technologieën die bijdragen aan het zorgproces.”

Binnen het platform wordt op een pragmatische en doelgerichte wijze kennis en ervaring uitgewisseld over het vakgebied en aanpalende thema’s, zoals informatie-uitwisseling en interoperabiliteit, data-driven healthcare, connected care en blockchain.

Inmiddels participeren meer dan vijftien zorginstellingen in KANZ. Jaarlijks worden er vier tot vijf reguliere bijeenkomsten georganiseerd, waarbij er per bijeenkomst één specifiek thema wordt uitgelicht en besproken.

Visiedocument

We hebben onze visie op de rol van Enterprise Architectuur in de zorg gepubliceerd in een visiedocument, direct voorzien van tips voor een wendbare organisatie waarin business en IT goed aansluiten. Leg ook een goed fundament onder je (zorg)organisatie, waarmee je de toekomst met vertrouwen tegemoet kunt treden!

Interesse?

Deelname aan het KANZ-platform is voorbehouden aan architecten die werkzaam zijn voor een zorginstelling. De deelname is kosteloos, maar er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Als je wilt deelnemen, kunt je contact opnemen met Jacco Boon.

ENTERPRISE ARCHITECTUUR

Meer lezen

KANZ-platform: Visiedocument

KANZ-platform: Visiedocument

Zorg | Samenwerking in de zorg, Strategie

Lees Visiedocument

Patiënt zonder zorgplan?
Leg ook een goed fundament onder je (zorg)organisatie, waarmee je de toekomst met vertrouwen tegemoet kunt treden. Lees er alles over in het Visiedocument van het KANZ-platform.

Enterprise Architectuur

Enterprise Architectuur

Zorg | Enterprise Architectuur

Verder lezen

Enterprise architectuur
Leg ook een sterk fundament voor alle IT-diensten en innovatieve technologieën en creëer een wendbare organisatie, die de toekomst met vertrouwen tegemoet treedt.

Samenwerking in de zorg

Samenwerking in de zorg

Zorg | IT- en innovatiestrategie, Samenwerking

Denk mee!

Samenwerken loont!
Een 20% reductie van de standaard IT-kosten met tegelijkertijd een verbetering van de kwaliteit? Lees snel onze visie op een betaalbare oplossing voor een betrouwbare IT-omgeving in de zorg.