Selecteer een pagina
Wet Wzd

ZONNEHUISGROEP VLAARDINGEN

Implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd)
Zorg  |  Implementaties & veranderingen

CINX is gevraagd door VVT-organisatie Zonnehuisgroep Vlaardingen om de Wet zorg en dwang (Wzd) te implementeren binnen de organisatie. Deze nieuwe wet regelt de rechten van cliënten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname en moet onvrijwillige zorg zo veel mogelijk voorkomen.

Een goede implementatie van de wet en adoptie van deze verandering vraagt o.a. om extra deskundigheid van de medewerkers, aanpassing van het ECD en uitgebreidere verslaglegging en gegevensanalyse.

Nieuwe wet, nieuwe werkwijze

In 2020 is de wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) vervangen door de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze nieuwe wet regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

De nieuwe wet heeft grote gevolgen voor betrokken zorgorganisaties nu de rechten van cliënten en zorgvuldig handelen voorop staan. De Wzd bestaat uit veel complexe componenten die om extra deskundigheid van medewerkers vragen en een goede samenwerking verlangen tussen professionals en familieleden. Ook moeten zorgmedewerkers zorgen voor een goede verslaglegging en moeten er bijvoorbeeld regelmatig evaluaties plaatsvinden in het ECD.

Met de invoering van de nieuwe wet worden niet alleen zorgprocessen en verantwoordelijkheden opnieuw gedefinieerd, maar moet ook het ECD worden aangepast aan de nieuwe verslaglegging en het beschikbaar maken van data voor analyses op organisatieniveau.

Zonnehuisgroep Vlaardingen

Wij hebben CINX gevraagd ons te begeleiden bij de veranderingen die de Wet zorg en dwang (Wzd) met zich mee brengt. Op een prettige, gestructureerde en laagdrempelige manier is de huidige stand van zaken in kaart gebracht en is er voortgang geboekt bij de implementatie.

De kennis en aanpak heeft veel in beweging gezet, waardoor rollen en werkwijze nu helder zijn. Al met al een hele vruchtbare en prettige samenwerking.

Anja van Rossum

Directeur Zorg, Zonnehuisgroep Vlaardingen

“Landelijk worstelen organisaties met de implementatie van de Wet zorg en dwang. Door de coronapandemie lopen organisaties achter in ontwikkeling en krijgen ze het gevoel dat er een grote inhaalslag gemaakt moet worden. Dit legt druk op de organisatie.

Daarnaast lopen ze in de praktijk tegen complexe clientvraagstukken aan die niet altijd regionaal worden gedeeld. Tot slot wordt vanuit de wet gevraagd om verschillende rollen te vervullen, dit is al een hele taak naast het reguliere werkproces. Zorgorganisaties lopen aan tegen deze inrichting of krijgen niet alle rollen vervult.”

Shannen Beekman, projectmanager zorg bij CINX

Uitdagingen…

De implementatie van de wet binnen Zonnehuisgroep Vlaardingen startte met een nulmeting voor een analyse van de huidige situatie. De belangrijkste uitdaging van het vervolgtraject was het organiseren van taken en verantwoordelijkheden behorende bij de implementatie van de nieuwe wet en het borgen daarvan binnen de organisatie. Daarnaast moest op korte termijn de deskundigheid van betrokkenen worden verhoogd om te voldoen aan kennis die de wet van hen verwacht.

…en oplossingen

Binnen organisatie zijn er afspraken gemaakt wie welke rol vervult en welke verwachtingen dat met zich meebrengt. Er zijn een aantal regiehouders, die de uitvoering van de praktijk borgen en met regelmaat interne audits uitvoeren over hetgeen er is afgesproken. Ter ondersteuning zijn er werkwijzen gemaakt voor de invoering van onvrijwillige zorg in het ECD, de invulling van de rollen, taken en verantwoordelijkheden en de verslaglegging naar externe stakeholders. De organisatie heeft zo een goede basis gecreëerd om volgens de nieuwe wet te kunnen werken, en waarmee ze verder kunnen werken aan kwaliteitsverbetering in de toekomst.

Meer weten?

Wil je meer informatie over onze projecten in de zorg? Neem dan contact op met Jacco Boon.

Wet zorg en dwang (Wzd)

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

De kern van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’. De zorg voor ouderen met dementie en mensen met een beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Soms kunnen mensen met dementie of een verstandelijke beperking niet (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. Zorgverleners helpen ze dan bij die keuzes. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg daarbij niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan.

CASES

Meer informatie

Ondersteuning bij het IJsselland ziekenhuis

Ondersteuning bij het IJsselland ziekenhuis

Zorg | Implementaties, verandermanagement

Lees verder

CINX ondersteunt IJsselland ziekenhuis in verschillende trajecten
CINX ondersteunt IJsselland ziekenhuis in verschillende trajecten.

Koninklijke Kentalis

Koninklijke Kentalis

Zorg | IT-implementaties

Lees verder

Adoptie en user experience
We hebben Kentalis ondersteund bij het verbeteren van de adoptie en user experience bij diverse applicaties. Ook leverden we advies bij het inrichten en optimaliseren van IT-projecten.

Digitale werkplek in de zorg

Digitale werkplek in de zorg

Zorg | IT- en innovatiestrategie, IT-implementatie

Alles over digitale werkplek

Tijd-, locatie- en apparaat onafhankelijk
De laatste gegevens van een patiënt of cliënt veilig op je tablet bekijken of beeldbellen via BeterDichtbij? Het implementeren van een digitale werkplek is een intensief traject met een grote impact.