Selecteer een pagina

HAVENPOLIKLINIEK ROTTERDAM

Regionale uitwisseling van radiologiebeelden
Zorg  |  Gegevensuitwisseling, IT-en innovatiestrategie, IT-implementaties

Eind 2017 namen zes Rotterdamse ziekenhuizen de poliklinieken over van het failliet verklaarde Havenziekenhuis. Onder de naam Havenpolikliniek bleef op deze manier de belangrijke zorgfunctie voor het centrum van de stad behouden.

Voor een goede zorgvoorziening was het essentieel om patiëntinformatie efficiënt te kunnen delen. Wij hebben namens de Havenpolikliniek de uitwisseling van patiëntverslagen en radiologiebeelden van het ontwerp tot en met de implementatie in de polikliniek begeleid.

 

Havenpolikliniek

Na twee jaar op rij verlies te hebben gedraaid en zonder perspectief op een financieel gezonde toekomst werd in 2017 besloten dat het Havenziekenhuis verder ging als de Havenpolikliniek. Zes Rotterdamse ziekenhuizen namen verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorg en de werkgelegenheid en vanaf 1 oktober 2017 is de zorg van het Havenziekenhuis overgedragen aan deze zes ziekenhuizen. Sindsdien vormen het Franciscus Gasthuis & Vlietland, het Maasstad Ziekenhuis, het IJsselland Ziekenhuis, Het Oogziekenhuis, het Ikazia Ziekenhuis en het Erasmus MC samen de Havenpolikliniek.

In de Havenpolikliniek werken de ziekenhuizen vanaf het begin intensief samen. De behoefte om informatie te delen was vanaf de start van de samenwerking acuut.

Regionaal project

Om te voorzien in de behoefte voor informatiedeling en om deze goed te prioriteren, werden de lopende XDS-projecten van de verschillende ziekenhuizen ondergebracht in één regionaal project met één stuurgroep.

Het eerste doel van dit regionale project was om de uitwisseling van patiëntverslagen en radiologiebeelden uit te kunnen wisselen tussen alle participerende ziekenhuizen.

Intensief betrokken

CINX heeft binnen dit regionale project de uitwisseling van verslagen en beelden voor de Havenpolikliniek van ontwerp tot en met de implementatie begeleid en hier samen met de medewerkers van de ziekenhuizen een succes van weten te maken.

We waren intensief betrokken bij de XDS-implementatie in de regio. Vanuit de Havenpolikliniek hadden we de coördinatie over de betrokken ziekenhuizen en hebben we de samenhang tussen deze huizen verder vormgegeven, zodat XDS-uitwisseling mogelijk was voor de nieuwe polikliniek.

CASES

Meer samenwerking

Reinier de Graaf Groep

Reinier de Graaf Groep

Zorg | Samenwerking in de zorg, Strategie

Lees verder

Gezamenlijk uitbesteden
Het gezamenlijk uitbesteden van de standaard IT-diensten voor vijf ziekenhuizen klinkt wellicht als een eenvoudig traject. De werkelijkheid is echter weerbarstiger.

Franciscus Gasthuis & Vlietland

Franciscus Gasthuis & Vlietland

Zorg | Gegevensuitwisseling

Lees verder

XDS live in het Franciscus
Taart in het Franciscus Gasthuis & Vlietland! XDS is live!

Samenwerking in de zorg

Samenwerking in de zorg

Zorg | IT- en innovatiestrategie, Samenwerking

Onze visie

Samenwerken loont!
Een 20% reductie van de standaard IT-kosten met tegelijkertijd een verbetering van de kwaliteit? Lees snel onze visie op een betaalbare oplossing voor een betrouwbare IT-omgeving in de zorg.