Raad voor de Rechtspraak

Programmamanagement van het KEI-programma op het gebied van non-functionals, een belangrijke schakel in een grootschalige transitie.

Raad voor de Rechtspraak Programmamanagement op het gebied van non-functionals

De Raad voor de Rechtspraak vormt het bestuur van de meeste rechtsprekende organisaties in Nederland met o.a. elf rechtbanken en vier gerechtshoven. Het orgaan voor de rechtsprekende macht en daarmee de schakel tussen de gerechten en het Ministerie van Justitie.

De organisatie bestaat uit een grote diversiteit aan entiteiten en IT infrastructuren. Het KEI (Kwaliteit en Innovatie) programma staat in het teken van het sneller en eenvoudiger maken van procedures en het aansluiten van de Rechtspraak op de digitalisering van de samenleving.

CINX leverde de programmamanager voor het KEI-programma op het gebied van non-functionals en was daarmee een belangrijke schakel in een grootschalige transitie binnen de Raad voor de Rechtspraak.