Onze opdrachtgevers

Opdrachten waar we trots op zijn

Franciscus Gasthuis & Vlietland

De Haagse Hogeschool

“Studenten in hun kracht zetten om de wereld waarin zij leven te veranderen en te verbeteren”, zo luidt het credo van De Haagse Hogeschool op hun website. Dit sluit naadloos aan op de missie van CINX: professionals in hun kracht zetten om te zorgen dat zij met passie en enthousiasme verandering teweeg kunnen brengen.

We zijn dan ook trots dat we De Haagse Hogeschool mogen adviseren en faciliteren bij verandertrajecten en het leveren van expertise om deze veranderingen te realiseren. Een samenwerking waarin de neuzen één kant op staan. Waarbij de organisatie wordt voorbereid op de toekomst: kracht door verandering.

Franciscus Gasthuis & Vlietland

Sint-Franciscus Gasthuis en Vlietland ziekenhuis

In 2015 zijn twee grote ziekenhuizen in de regio Rotterdam, het Sint-Franciscus Gasthuis en het Vlietland ziekenhuis, gefuseerd. Met deze fusie vergroot het hernieuwde Franciscus Vlietland ziekenhuis haar regionale functie als klinisch ziekenhuis in de noord regio van Rotterdam.

CINX is nauw betrokken geweest bij verschillende projecten en programma’s binnen de fusie. We hebben de blauwdruk gemaakt voor de nieuwe IT-organisatie en – infrastructuur. Professionals van CINX zijn tevens sterk betrokken geweest bij de uitvoering van programma- en projectmanagement. Vanuit CINX waren we verantwoordelijk voor een strategisch project (het ChipSoft-HiX-implementatietraject), waarbij we de implementatie van de IT-infrastructuur succesvol hebben geleid.

Daarnaast hebben we met een DialoogStarter-traject een succesvolle samenwerking neergezet tussen de IT-afdeling en de zorg om de IT-dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Westfriesgasthuis

Dijklander Ziekenhuis

Het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn en Purmerend zit op dit moment midden in een fusietraject. Met deze fusie wordt de regionale zorgfunctie in Noord-Holland (regio boven-Amsterdam) versterkt en verbeterd.

In het fusietraject tussen het Westfriesgasthuis en het Waterlandziekenhuis is aan CINX, als partner in de zorg, gevraagd het ‘Watergast’-programma vorm te geven en uit te voeren. In dit programma wordt invulling gegeven aan de organisatorische en technologische samenvoeging van beide ziekenhuizen. CINX adviseert en coördineert bij dit traject en creëert meerwaarde in de samenwerking tussen de ziekenhuizen en het vertalen van de wensen naar een hoogwaardig ICT-landschap.

Kentalis

Koninklijke Kentalis

Onderzoeks-, zorg-, en onderwijsinstituut Koninklijke Kentalis begeleidt mensen met een gehoorbeperking, zodat zij zo goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Kentalis biedt een volledig concept om haar cliënten te begeleiden in hun ontwikkeling op alle facetten van communicatie.

Als partner in de zorg helpt CINX om de vitale functies in de infrastructuur processen te verbeteren. Daarnaast levert CINX advies bij het inrichten en optimaliseren van IT-projecten binnen Koninklijke Kentalis. Hierbij staat het verbeteren van de adoptie en user experience bij applicaties centraal. Tot slot helpt CINX met het vertalen van concrete IT-behoeften binnen Kentalis naar een technisch passende oplossingen.

Vrije Universiteit Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam

De Vrije Universiteit van Amsterdam (VU Amsterdam) is een brede onderzoeks- en onderwijsuniversiteit in Amsterdam. Zij is gesticht als protestants-christelijke universiteit, en wil de verbondenheid met deze traditie in de kernwaarden verantwoordelijkheid, openheid, en persoonlijk tot uitdrukking brengen.

CINX heeft de VU ondersteund bij een groot migratietraject, waarbij alle decentrale ICT-diensten zijn ondergebracht in één nieuwe organisatie. Uitgangspunt is het bouwen van een homogene, gestandaardiseerde en hoogwaardige IT infrastructuur. CINX heeft de rol van transitiemanager vervuld en was mede verantwoordelijk voor een succesvolle migratie. Daarnaast zijn we nog actief in de verhuizing van het datacenter en in het vervangingstraject van de actieve netwerk apparatuur.

TU Delft

Technische Universiteit Delft

Binnen de Technische Universiteit Delft (TU Delft) staat technische innovatie voorop. Onderwijs en onderzoek in verschillende richtingen vindt plaats binnen 8 faculteiten, die in totaal 15 bachelor-opleidingen en 39 master-opleidingen aanbieden.

CINX heeft de TU Delft begeleid in een omvangrijk migratietraject. Hierbij is een gestandaardiseerde IT-omgeving gebouwd die wordt beheerd door een centrale IT afdeling. Alle decentrale servers en werkplekken zijn naar de nieuw ontworpen infrastructuur gemigreerd. Omvangrijk, omdat de TU Delft beschikt over 8.000 werkplekken, ruim 500 servers en honderden netwerkcomponenten. Dankzij deze efficiencyslag wordt de dienstverlening met een aanzienlijke kostenreductie en 30% minder personeel uitgevoerd.

de Rechtspraak

Raad voor de Rechtspraak

De Raad voor de Rechtspraak vormt het bestuur van de meeste rechtsprekende organisaties in Nederland met o.a. 11 rechtbanken en 4 gerechtshoven. Het orgaan voor de rechtsprekende macht en daarmee de schakel tussen de gerechten en het Ministerie van Justitie. De organisatie bestaat uit een grote diversiteit aan entiteiten en IT infrastructuren. Het KEI (Kwaliteit en Innovatie) programma staat in het teken van het sneller en eenvoudiger maken van procedures en het aansluiten van de Rechtspraak op de digitalisering van de samenleving.

CINX levert de programmamanager voor KEI op het gebied van non-functionals en is daarmee een belangrijke schakel in een grootschalige transitie binnen de Raad voor de Rechtspraak.

BeNeRail

BeNeRail

De internationale onderdelen van de Nederlandse en Belgische spoorwegen hebben besloten opnieuw hun krachten te bundelen voor de internationale ticket verkoop. Een gezamenlijk partnership met Amadeus leidt tot een nieuw ticketverkoopsysteem.

CINX leverde het projectmanagement voor de update van online-channels naar een backend systeem en business implementaties van ticketverkoopsystemen van de balies, call centers en een nieuw B2B-systeem voor de agentenmarkt.

Blokker Holding

Blokker Holding

Blokker Holding B.V. is de grootste non-food retailer van Nederland en is actief in de sectoren Huishoud, Speelgoed en Wonen, met 10 winkelformules, ruim 2.200 vestigingen en circa 21.000 medewerkers. Tot de winkelmerken behoren o.a. Blokker, Xenos, Leen Bakker, Intertoys, Bart Smit, Big Bazar, Marskramer en Cook&Co.

Vanuit CINX ondersteunen wij Blokker in de bedrijfskritische transformatie naar een Omnichannel retailer. We leveren een bijdrage aan de voorbereiding, (her)inrichting, integratie en standaardisatie van nieuwe processen en systemen.

UMG

Unirobe Meeùs Groep

Unirobe Meeùs Groep (UMG), onderdeel van Aegon, heeft een centrale afdeling die voor de dochterondernemingen (Meeùs, Kröller en IAK) de IT-diensten levert.

CINX heeft de consolidatie van de verschillende storage-omgevingen van deze dochterondernemingen ondersteund. Tevens was het inrichten van de backup-omgeving onderdeel van dit project.

Holland Casino

Holland Casino

Holland Casino is met 14 vestigingen een gevestigde naam als casino in Nederland. Een sterk merk in de markt waarin de nadruk ligt op een gezellig avondje uit en entertainment. Op dit moment wordt Holland Casino geprivatiseerd. Wetgeving en aanvullende afspraken met de overheid zorgen ervoor dat Holland Casino aan strenge regelgeving moet voldoen.

CINX is als partner bij Holland Casino betrokken voor het opzetten van IT-security beleid om ervoor te zorgen dat informatie op een veilige manier binnen de organisatie kan worden ontsloten. Holland Casino heeft ook voorbereidingen getroffen om een online casino te beginnen. De definitieve lancering is nu afhankelijk van besluitvorming in de Kamers. Vanuit het PlayDigital programma is CINX betrokken in de bouw van het online casino. Zo leveren we de projectmanager die zowel het verandermanagement in de organisatie als het afstemmen van de behoeften naar het online casino begeleidt.

Kracht door verandering

CINX is uw partner voor strategisch advies, regie op programma’s of projecten en de inzet van managementprofessionals. Professioneel, maar altijd met oog voor de mens en de cultuur.

CONTACT

Leeuwenhoekstraat 1
2652 XL Berkel en Rodenrijs
+31 (0)10 3025 000

info@cinx.nl

 

Privacy    |    Algemene voorwaarden    |    © 2009-2019 CINX B.V.