Selecteer een pagina
IT in de zorg

IJsselland ziekenhuis

CINX ondersteunt IJsselland ziekenhuis in verschillende trajecten

Zorg  |  Implementaties & veranderingen

Voor het IJsselland ziekenhuis in Capelle aan den IJssel heeft CINX de afgelopen jaren verschillende opdrachten uitgevoerd. In deze klantcase vertellen we meer!

Het IJsselland ziekenhuis is volop in ontwikkeling. We hebben vanuit CINX de afgelopen jaren bij meerdere trajecten ondersteund. Het IJsselland was onder andere voornemens om te migreren naar een nieuwe versie van Chipsoft HiX (HiX 6.3), het elektronisch patiënten dossier. Als randvoorwaarde voor deze migratie moesten de werkplekken vernieuwd worden en moest er een keuze gemaakt worden over de inrichting van beheerprocessen, bijvoorbeeld werkplekbeheer en serverbeheer. CINX heeft de keuze en uitvoering van de gemaakte keuze begeleid waaronder het uitbesteden van de standaard IT-diensten zoals server, opslag en archiefdiensten (IAAS):

“Het uitbesteden van beheerprocessen is tegenwoordig een prima keuze, mits deze goed doordacht is. Dit kan door het opstellen van een sourcingsstrategie of een strategische personeelsplanning”

Door beheerprocessen uit te besteden en onder te brengen bij organisaties die hierin gespecialiseerd zijn, kan continuïteit worden gewaarborgd en worden updates continu doorgevoerd. Hierdoor beschikken organisaties altijd over de nieuwste versie. Daarnaast zorgt het uitbesteden van dit soort processen voor meer ruimte bij interne IT-medewerkers, waardoor meer kan worden gefocust op de ondersteuning van het primaire proces.

Naast het realiseren van de randvoorwaarde ten behoeve van de migratie naar HiX 6.3, heeft CINX ook een rol gespeeld in het begeleiden van het migratieproces. CINX heeft hier onder andere het projectmanagement van ICT gedaan. Bij dit type omvangrijke migraties is het onder andere van belang om een draaiboek op te stellen en deze met alle stakeholders vast te stellen en te blijven actualiseren. Op deze manier kan een migratie zo veel mogelijk gecontroleerd en zonder verrassingen plaatsvinden. Ten behoeve van het vaststellen en actualiseren van het draaiboek hebben we bijvoorbeeld om de week een sessie georganiseerd met het technische team. Tijdens deze sessie werd het gehele migratieproces doorlopen en werden alle knelpunten opgelost en aangepast in het draaiboek. We hebben uiteindelijk een succesvolle migratie gerealiseerd en hier zijn we trots op.

Op dit moment werken we vanuit CINX aan een derde project in het IJsselland ziekenhuis. Het IJsselland maakt gebruik van twee verschillende online portalen van Chipsoft, te weten het zorgverlenersportaal en het patiënten portaal. Het zorgverlenersportaal is een beveiligd portaal voor externe zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken en specialisten ouderengeneeskunde. Het portaal geeft direct toegang tot het elektronisch patiëntendossier van het ziekenhuis. Het patiënten portaal heeft eenzelfde soort functie maar dan voor de patiënt. De patiënt kan in het portaal bijvoorbeeld online afspraken maken, medicatie herhalen of het dossier inzien.

Om ervoor te zorgen dat beide portalen continue beschikbaar zijn en betrouwbaar blijven in gebruik, heeft het IJsselland besloten de portalen te laten beheren door Chipsoft. De migratie die hiervoor noodzakelijk is wordt begeleid door collega’s van CINX.

Naast deze drie grote trajecten lopen er nog enkele losse trajecten die voortvloeien uit de HiX migratie en bieden we ondersteuning in capaciteit op de ICT-afdeling.

“Met veel plezier begeleiden we vanuit CINX deze omvangrijke projecten, die zorgen dat het IJsselland voor de komende jaren een solide basis heeft, die toekomstbestendig is voor nieuwe ontwikkelingen”.

Willem van Oosten, projectmanager zorg bij CINX

 

Meer weten?

Wil je meer informatie over onze projecten in de zorg of heb je een concrete vraag over strategiebepaling, verandermanagement of juist over EPD/ECD-implementaties of een digitale werkplek in de zorg? Neem dan direct contact op met Bob Streefkerk via bob.streefkerk@cinx.nl

CASES

Meer informatie

Zonnehuisgroep Vlaardingen

Zonnehuisgroep Vlaardingen

Zorg | VVT, Implementaties

Lees verder

Implementatie Wet zorg en dwang
Implementatie en adoptie van een nieuwe manier van werken door de invoering van deze nieuwe wet voor VVT-organisaties.

Koninklijke Kentalis

Koninklijke Kentalis

Zorg | IT-implementaties

Lees verder

Adoptie en user experience
We hebben Kentalis ondersteund bij het verbeteren van de adoptie en user experience bij diverse applicaties. Ook leverden we advies bij het inrichten en optimaliseren van IT-projecten.

Digitale werkplek in de zorg

Digitale werkplek in de zorg

Zorg | IT- en innovatiestrategie, IT-implementatie

Alles over digitale werkplek

Tijd-, locatie- en apparaat onafhankelijk
De laatste gegevens van een patiënt of cliënt veilig op je tablet bekijken of beeldbellen via BeterDichtbij? Het implementeren van een digitale werkplek is een intensief traject met een grote impact.