Selecteer een pagina

FRANCISCUS GASTHUIS & VLIETLAND

Franciscus Gasthuis & Vlietland live met XDS

Zorg  |  Gegevensuitwisseling, IT-implementaties

Het was tijd voor taart bij het Franciscus Gasthuis & Vlietland ziekenhuis. XDS is live!

Dankzij XDS kan het ziekenhuis eenvoudig informatie uitwisselen (o.a. radiologiebeelden) met andere ziekenhuizen die ook van dit systeem gebruik maken. Waar in het verleden patiëntendata werd overgedragen middels papieren dossiers, DVD’s of cd-roms, is het nu mogelijk om deze data in te zien via het eigen ZIS/EPD van het ziekenhuis.

Door de toenemende samenwerking tussen ziekenhuizen en zorginstellingen stijgt ook het belang van een veilige en betrouwbare methode voor het uitwisselen van informatie. Het Franciscus Gasthuis en Vlietland onderkent dit belang en heeft de afgelopen jaren dan ook prioriteit gegeven aan dit vraagstuk.

CINX leverde de projectmanager voor dit project en wij zorgden uiteraard voor de taart na het succesvol afronden van deze opdracht.

Over het project

Vanuit een technisch perspectief is XDS geïmplementeerd en is deze aangesloten op het VNA (vendor neutral archive) van het ziekenhuis. Om data te kunnen delen met andere ziekenhuizen is de XDS- techniek ook gekoppeld aan de regionale HUB die wordt geleverd vanuit RijnmondNet. Op deze HUB worden ook de overige ziekenhuizen in de regio aangesloten zodat er na toestemming van de patiënt er ook daadwerkelijk informatie kan worden uitgewisseld.

Het realiseren van de techniek binnen het ziekenhuis is uiteraard niet voldoende om informatie uit te wisselen. De implementatie heeft ook impact op de werkprocessen binnen de zorg. Daarom zijn er voor die poliklinieken zogenaamde use-cases opgesteld die ervoor zorgen dat de implementatie ook daadwerkelijk gaat werken binnen een afdeling.

Franciscus Gasthuis & Vlietland

CASES

Meer opdrachten

Havenpolikliniek Rotterdam

Havenpolikliniek Rotterdam

Zorg | IT-implementaties, Samenwerking in de zorg

Lees verder

Regionale uitwisseling
Wij hebben namens de Havenpolikliniek de uitwisseling van patiëntverslagen en radiologiebeelden van het ontwerp tot en met de implementatie in de polikliniek begeleid.

Franciscus Gasthuis & Vlietland

Franciscus Gasthuis & Vlietland

Zorg | Strategie, IT-implementaties

Lees verder

Fusie van ziekenhuizen
We zijn nauw betrokken geweest bij verschillende projecten en programma’s binnen de fusie van twee grote ziekenhuizen in de regio Rotterdam. Zo hebben we o.a. de blauwdruk gemaakt voor de nieuwe IT-organisatie en – infrastructuur.

Digitale werkplek in de zorg

Digitale werkplek in de zorg

Zorg | IT- en innovatiestrategie, IT-implementatie

Alles over digitale werkplek

Tijd-, locatie- en apparaat onafhankelijk
De laatste gegevens van een patiënt of cliënt veilig op je tablet bekijken of beeldbellen via BeterDichtbij? Het implementeren van een digitale werkplek is een intensief traject met een grote impact.