‘Samen groeien’-jaarprogramma

Zorgt uw strategische koers daadwerkelijk voor de resultaten die u voor ogen had? Als u het ‘Samen groeien’-programma uitvoert, kunt u bij de volgende evaluatie hier volmondig ‘Ja!’ op antwoorden. Onze aanpak zorgt ervoor dat uw organisatie flexibel opereert in de snel veranderende wereld en in staat is om de beoogde (groei)doelstellingen te realiseren.

Strategiebepaling
Het ‘Samen groeien’-programma is een traject van één jaar (12 maanden), waarbij we uw organisatie en directie/managementteam begeleiden in het bepalen en behalen van strategische doelstellingen. Aan het einde van het programma heeft u concrete doelen met een duidelijk plan van aanpak voor het komende jaar.

Daarnaast zorgt onze aanpak ervoor dat er draagvlak wordt gecreëerd bij medewerkers, zodat zij écht in beweging gaan komen om het plan, waar zij zelf aan hebben bijgedragen, te realiseren.

Hoe dit we dit?
Twee strategische adviseurs van CINX begeleiden u en uw managementteam gedurende het hele jaarprogramma, waarbij u behoorlijk wordt uitgedaagd. Aan het begin van het traject houden we interviews met de leden van uw managementteam en de belangrijkste stakeholders binnen de organisatie.

Daarna wordt er een digitale dialoog opgestart, waarbij alle medewerkers van een afdeling of organisatie de mogelijkheid krijgen om (zo nodig geanonimiseerd) input te leveren op een aantal uitdagingen en kwesties. Deze informatie dient als voedingsbodem voor een tweedaagse werksessie met uw managementteam. Tijdens deze werksessie zetten we de koers uit voor het komende jaar en maken we inzichtelijk wat er gedaan én wat er niet meer gedaan moet worden om het doel te bereiken. Met openheid, afwisseling, hoge energie, humor en een gezonde dosis pragmatisme halen we het beste in uw mensen naar boven.

Na de werksessie ligt er een concreet plan wat uw managementteam en organisatie in staat stelt om de doelen te bereiken. Daarna organiseren we iedere twee maanden een terugkomsessie. In een sessie van maximaal 2,5 uur bespreken we de voortgang van het programma en toetsen we of de samenwerking met en communicatie richting medewerkers en stakeholders goed gaat.

Voorafgaand aan deze sessie voeren we wederom een digitale dialoog uit, waarbij we de medewerkers weer uitnodigen om hun input te geven. Deze input wordt weer meegenomen in de terugkomsessies, zodat er een proces ontstaat van ‘continu verbeteren’.

Meer informatie
Ieder programma wordt opgesteld in overleg en desgewenst aangepast aan de specifieke wensen van u of uw organisatie. Wilt u weten hoe het ‘Samen groeien’-programma uw organisatie verder helpt? Neem dan direct contact met ons op!

Meer informatie

 

Jacco Boon

T: +31 (0)10 3025 000
E: jacco.boon@cinx.nl

Kracht door verandering

CINX is een onafhankelijk management- en adviesbureau. We begeleiden klanten met het bepalen en implementeren van hun IT- en innovatiestrategie, waarbij het adopteren van de verandering centraal staat.

CONTACT

Leeuwenhoekstraat 1
2652 XL Berkel en Rodenrijs
+31 (0)10 3025 000

info@cinx.nl

 

Privacy    |    Algemene voorwaarden    |    © 2009-2020 CINX B.V.