Zoetermeer 2025

Voor het programma Zoetermeer 2025 heeft CINX geholpen met het verder aanscherpen van de Governance van het programma.

Zoetermeer 2025 Zoetermeer 2025

Regionale samenwerking
Voor de regionale samenwerking heeft ons team zich ingezet voor een dieper inzicht in de regionale zorginfrastructuur. We concentreerden ons met name op de systemen van zorginstellingen en aanbieders die gegevens uitwisselen buiten de grenzen van hun eigen organisatie. Dit gaf ons een helder beeld van het landschap waarin we opereren, wat van onschatbare waarde is gebleken bij het definiëren van hoog-niveau doelarchitecturen voor projecten en andere initiatieven. Bovendien hebben we actief afgestemd met en geleerd van andere regio’s om ons heen, waardoor we waardevolle inzichten hebben verworven die ons in staat stellen om efficiënter te opereren en van elkaars ervaringen te profiteren.

Jaarplan Zoetermeer 2025 voor 2023
Als team hebben we ook een belangrijke rol gespeeld bij het meedenken en mede-opstellen van het jaarplan Zoetermeer 2025 voor 2023, waarbij onze expertise werd ingezet om een strategisch en operationeel kader te creëren dat onze doelstellingen ondersteunt.

Regionale overleggen
Bovendien hebben we het voorrecht gehad om verschillende regionale overleggen te leiden en te coördineren, waaronder het periodieke overleg met zorgverleners in de regio over de implementatie, ontwikkelingen en uitdagingen rond het Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGO). Dit bood een platform voor kennisuitwisseling en een gezamenlijke actie richting MedMij.

Daarnaast hebben we het regionale ICT-overleg gefaciliteerd, waarin we vanuit Zoetermeer 2025 updates hebben gegeven over de ICT-aspecten van verschillende regionale projecten en landelijke ontwikkelingen op het gebied van (zorg)ICT hebben besproken.

Een ander belangrijk aspect van onze rol was het voorzitten van de liaisons met het Haga Ziekenhuis in Den Haag, met betrekking tot de fusie met Haga Zoetermeer (voorheen LLZ). Dit stelde ons in staat om helderheid te krijgen over de implicaties van de fusie voor onze regionale samenwerking en om eventuele uitdagingen proactief aan te pakken.

Passende Zorg met ACP
Als projectleider van het project ‘Passende Zorg met ACP’ heeft CINX zich voornamelijk gericht op de projectgovernance, waarbij we hebben laten zien hoe een project op een degelijke manier kan worden uitgevoerd. Ook hebben we ons beziggehouden met het vraagstuk van het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens rond Advance Care Planning (ACP) in het netwerk, een uitdaging die nog steeds loopt maar waar we voortdurend aan werken.

Integraal Zorg Akkoord
Tot slot hebben we bijgedragen aan de snelle toets van het Integraal Zorg Akkoord, met name op het gebied van ICT en digitalisering, waardoor we een breder perspectief konden bieden en ervoor konden zorgen dat deze aspecten goed waren geïntegreerd in het akkoord.

Meer weten?
Wil je meer informatie over onze projecten in de zorg of heb je concrete vragen over strategiebepaling? Neem dan direct contact op met Jacco Boon.

IJsselland ziekenhuis

Voor het IJsselland ziekenhuis in Capelle aan den IJssel heeft CINX de afgelopen jaren verschillende opdrachten uitgevoerd.

Zoetermeer 2025 Zoetermeer 2025

Regionale samenwerking
Voor de regionale samenwerking heeft ons team zich ingezet voor een dieper inzicht in de regionale zorginfrastructuur. We concentreerden ons met name op de systemen van zorginstellingen en aanbieders die gegevens uitwisselen buiten de grenzen van hun eigen organisatie. Dit gaf ons een helder beeld van het landschap waarin we opereren, wat van onschatbare waarde is gebleken bij het definiëren van hoog-niveau doelarchitecturen voor projecten en andere initiatieven. Bovendien hebben we actief afgestemd met en geleerd van andere regio’s om ons heen, waardoor we waardevolle inzichten hebben verworven die ons in staat stellen om efficiënter te opereren en van elkaars ervaringen te profiteren.

Jaarplan Zoetermeer 2025 voor 2023
Als team hebben we ook een belangrijke rol gespeeld bij het meedenken en mede-opstellen van het jaarplan Zoetermeer 2025 voor 2023, waarbij onze expertise werd ingezet om een strategisch en operationeel kader te creëren dat onze doelstellingen ondersteunt.

Regionale overleggen
Bovendien hebben we het voorrecht gehad om verschillende regionale overleggen te leiden en te coördineren, waaronder het periodieke overleg met zorgverleners in de regio over de implementatie, ontwikkelingen en uitdagingen rond het Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGO). Dit bood een platform voor kennisuitwisseling en een gezamenlijke actie richting MedMij.

Daarnaast hebben we het regionale ICT-overleg gefaciliteerd, waarin we vanuit Zoetermeer 2025 updates hebben gegeven over de ICT-aspecten van verschillende regionale projecten en landelijke ontwikkelingen op het gebied van (zorg)ICT hebben besproken.

Een ander belangrijk aspect van onze rol was het voorzitten van de liaisons met het Haga Ziekenhuis in Den Haag, met betrekking tot de fusie met Haga Zoetermeer (voorheen LLZ). Dit stelde ons in staat om helderheid te krijgen over de implicaties van de fusie voor onze regionale samenwerking en om eventuele uitdagingen proactief aan te pakken.

Passende Zorg met ACP
Als projectleider van het project ‘Passende Zorg met ACP’ heeft CINX zich voornamelijk gericht op de projectgovernance, waarbij we hebben laten zien hoe een project op een degelijke manier kan worden uitgevoerd. Ook hebben we ons beziggehouden met het vraagstuk van het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens rond Advance Care Planning (ACP) in het netwerk, een uitdaging die nog steeds loopt maar waar we voortdurend aan werken.

Integraal Zorg Akkoord
Tot slot hebben we bijgedragen aan de snelle toets van het Integraal Zorg Akkoord, met name op het gebied van ICT en digitalisering, waardoor we een breder perspectief konden bieden en ervoor konden zorgen dat deze aspecten goed waren geïntegreerd in het akkoord.

Meer weten?
Wil je meer informatie over onze projecten in de zorg of heb je concrete vragen over strategiebepaling? Neem dan direct contact op met Jacco Boon.

Haagse Wijk- en Woonzorg

De afgelopen periode hebben we de Haagse VVT-organisatie HWW zorg ondersteund bij de implementatie van Planning is Realisatie.

Zoetermeer 2025 Zoetermeer 2025

Regionale samenwerking
Voor de regionale samenwerking heeft ons team zich ingezet voor een dieper inzicht in de regionale zorginfrastructuur. We concentreerden ons met name op de systemen van zorginstellingen en aanbieders die gegevens uitwisselen buiten de grenzen van hun eigen organisatie. Dit gaf ons een helder beeld van het landschap waarin we opereren, wat van onschatbare waarde is gebleken bij het definiëren van hoog-niveau doelarchitecturen voor projecten en andere initiatieven. Bovendien hebben we actief afgestemd met en geleerd van andere regio’s om ons heen, waardoor we waardevolle inzichten hebben verworven die ons in staat stellen om efficiënter te opereren en van elkaars ervaringen te profiteren.

Jaarplan Zoetermeer 2025 voor 2023
Als team hebben we ook een belangrijke rol gespeeld bij het meedenken en mede-opstellen van het jaarplan Zoetermeer 2025 voor 2023, waarbij onze expertise werd ingezet om een strategisch en operationeel kader te creëren dat onze doelstellingen ondersteunt.

Regionale overleggen
Bovendien hebben we het voorrecht gehad om verschillende regionale overleggen te leiden en te coördineren, waaronder het periodieke overleg met zorgverleners in de regio over de implementatie, ontwikkelingen en uitdagingen rond het Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGO). Dit bood een platform voor kennisuitwisseling en een gezamenlijke actie richting MedMij.

Daarnaast hebben we het regionale ICT-overleg gefaciliteerd, waarin we vanuit Zoetermeer 2025 updates hebben gegeven over de ICT-aspecten van verschillende regionale projecten en landelijke ontwikkelingen op het gebied van (zorg)ICT hebben besproken.

Een ander belangrijk aspect van onze rol was het voorzitten van de liaisons met het Haga Ziekenhuis in Den Haag, met betrekking tot de fusie met Haga Zoetermeer (voorheen LLZ). Dit stelde ons in staat om helderheid te krijgen over de implicaties van de fusie voor onze regionale samenwerking en om eventuele uitdagingen proactief aan te pakken.

Passende Zorg met ACP
Als projectleider van het project ‘Passende Zorg met ACP’ heeft CINX zich voornamelijk gericht op de projectgovernance, waarbij we hebben laten zien hoe een project op een degelijke manier kan worden uitgevoerd. Ook hebben we ons beziggehouden met het vraagstuk van het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens rond Advance Care Planning (ACP) in het netwerk, een uitdaging die nog steeds loopt maar waar we voortdurend aan werken.

Integraal Zorg Akkoord
Tot slot hebben we bijgedragen aan de snelle toets van het Integraal Zorg Akkoord, met name op het gebied van ICT en digitalisering, waardoor we een breder perspectief konden bieden en ervoor konden zorgen dat deze aspecten goed waren geïntegreerd in het akkoord.

Meer weten?
Wil je meer informatie over onze projecten in de zorg of heb je concrete vragen over strategiebepaling? Neem dan direct contact op met Jacco Boon.

Zonnehuisgroep Vlaardingen

Vanuit CINX hebben we een belangrijke rol gespeeld in de transitie van de afzonderlijke IT-organisaties en IT-infrastructuren naar het nieuwe Dijklander Ziekenhuis.

Zoetermeer 2025 Zoetermeer 2025

Regionale samenwerking
Voor de regionale samenwerking heeft ons team zich ingezet voor een dieper inzicht in de regionale zorginfrastructuur. We concentreerden ons met name op de systemen van zorginstellingen en aanbieders die gegevens uitwisselen buiten de grenzen van hun eigen organisatie. Dit gaf ons een helder beeld van het landschap waarin we opereren, wat van onschatbare waarde is gebleken bij het definiëren van hoog-niveau doelarchitecturen voor projecten en andere initiatieven. Bovendien hebben we actief afgestemd met en geleerd van andere regio’s om ons heen, waardoor we waardevolle inzichten hebben verworven die ons in staat stellen om efficiënter te opereren en van elkaars ervaringen te profiteren.

Jaarplan Zoetermeer 2025 voor 2023
Als team hebben we ook een belangrijke rol gespeeld bij het meedenken en mede-opstellen van het jaarplan Zoetermeer 2025 voor 2023, waarbij onze expertise werd ingezet om een strategisch en operationeel kader te creëren dat onze doelstellingen ondersteunt.

Regionale overleggen
Bovendien hebben we het voorrecht gehad om verschillende regionale overleggen te leiden en te coördineren, waaronder het periodieke overleg met zorgverleners in de regio over de implementatie, ontwikkelingen en uitdagingen rond het Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGO). Dit bood een platform voor kennisuitwisseling en een gezamenlijke actie richting MedMij.

Daarnaast hebben we het regionale ICT-overleg gefaciliteerd, waarin we vanuit Zoetermeer 2025 updates hebben gegeven over de ICT-aspecten van verschillende regionale projecten en landelijke ontwikkelingen op het gebied van (zorg)ICT hebben besproken.

Een ander belangrijk aspect van onze rol was het voorzitten van de liaisons met het Haga Ziekenhuis in Den Haag, met betrekking tot de fusie met Haga Zoetermeer (voorheen LLZ). Dit stelde ons in staat om helderheid te krijgen over de implicaties van de fusie voor onze regionale samenwerking en om eventuele uitdagingen proactief aan te pakken.

Passende Zorg met ACP
Als projectleider van het project ‘Passende Zorg met ACP’ heeft CINX zich voornamelijk gericht op de projectgovernance, waarbij we hebben laten zien hoe een project op een degelijke manier kan worden uitgevoerd. Ook hebben we ons beziggehouden met het vraagstuk van het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens rond Advance Care Planning (ACP) in het netwerk, een uitdaging die nog steeds loopt maar waar we voortdurend aan werken.

Integraal Zorg Akkoord
Tot slot hebben we bijgedragen aan de snelle toets van het Integraal Zorg Akkoord, met name op het gebied van ICT en digitalisering, waardoor we een breder perspectief konden bieden en ervoor konden zorgen dat deze aspecten goed waren geïntegreerd in het akkoord.

Meer weten?
Wil je meer informatie over onze projecten in de zorg of heb je concrete vragen over strategiebepaling? Neem dan direct contact op met Jacco Boon.

Dijklander Ziekenhuis

Vanuit CINX hebben we een belangrijke rol gespeeld in de strategiebepaling en visie voor de vorming van het nieuwe Dijklander Ziekenhuis.

Zoetermeer 2025 Zoetermeer 2025

Regionale samenwerking
Voor de regionale samenwerking heeft ons team zich ingezet voor een dieper inzicht in de regionale zorginfrastructuur. We concentreerden ons met name op de systemen van zorginstellingen en aanbieders die gegevens uitwisselen buiten de grenzen van hun eigen organisatie. Dit gaf ons een helder beeld van het landschap waarin we opereren, wat van onschatbare waarde is gebleken bij het definiëren van hoog-niveau doelarchitecturen voor projecten en andere initiatieven. Bovendien hebben we actief afgestemd met en geleerd van andere regio’s om ons heen, waardoor we waardevolle inzichten hebben verworven die ons in staat stellen om efficiënter te opereren en van elkaars ervaringen te profiteren.

Jaarplan Zoetermeer 2025 voor 2023
Als team hebben we ook een belangrijke rol gespeeld bij het meedenken en mede-opstellen van het jaarplan Zoetermeer 2025 voor 2023, waarbij onze expertise werd ingezet om een strategisch en operationeel kader te creëren dat onze doelstellingen ondersteunt.

Regionale overleggen
Bovendien hebben we het voorrecht gehad om verschillende regionale overleggen te leiden en te coördineren, waaronder het periodieke overleg met zorgverleners in de regio over de implementatie, ontwikkelingen en uitdagingen rond het Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGO). Dit bood een platform voor kennisuitwisseling en een gezamenlijke actie richting MedMij.

Daarnaast hebben we het regionale ICT-overleg gefaciliteerd, waarin we vanuit Zoetermeer 2025 updates hebben gegeven over de ICT-aspecten van verschillende regionale projecten en landelijke ontwikkelingen op het gebied van (zorg)ICT hebben besproken.

Een ander belangrijk aspect van onze rol was het voorzitten van de liaisons met het Haga Ziekenhuis in Den Haag, met betrekking tot de fusie met Haga Zoetermeer (voorheen LLZ). Dit stelde ons in staat om helderheid te krijgen over de implicaties van de fusie voor onze regionale samenwerking en om eventuele uitdagingen proactief aan te pakken.

Passende Zorg met ACP
Als projectleider van het project ‘Passende Zorg met ACP’ heeft CINX zich voornamelijk gericht op de projectgovernance, waarbij we hebben laten zien hoe een project op een degelijke manier kan worden uitgevoerd. Ook hebben we ons beziggehouden met het vraagstuk van het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens rond Advance Care Planning (ACP) in het netwerk, een uitdaging die nog steeds loopt maar waar we voortdurend aan werken.

Integraal Zorg Akkoord
Tot slot hebben we bijgedragen aan de snelle toets van het Integraal Zorg Akkoord, met name op het gebied van ICT en digitalisering, waardoor we een breder perspectief konden bieden en ervoor konden zorgen dat deze aspecten goed waren geïntegreerd in het akkoord.

Meer weten?
Wil je meer informatie over onze projecten in de zorg of heb je concrete vragen over strategiebepaling? Neem dan direct contact op met Jacco Boon.

Dijklander Ziekenhuis

Vanuit CINX hebben we een belangrijke rol gespeeld in de transitie van de afzonderlijke IT-organisaties en IT-infrastructuren naar het nieuwe Dijklander Ziekenhuis.

Zoetermeer 2025 Zoetermeer 2025

Regionale samenwerking
Voor de regionale samenwerking heeft ons team zich ingezet voor een dieper inzicht in de regionale zorginfrastructuur. We concentreerden ons met name op de systemen van zorginstellingen en aanbieders die gegevens uitwisselen buiten de grenzen van hun eigen organisatie. Dit gaf ons een helder beeld van het landschap waarin we opereren, wat van onschatbare waarde is gebleken bij het definiëren van hoog-niveau doelarchitecturen voor projecten en andere initiatieven. Bovendien hebben we actief afgestemd met en geleerd van andere regio’s om ons heen, waardoor we waardevolle inzichten hebben verworven die ons in staat stellen om efficiënter te opereren en van elkaars ervaringen te profiteren.

Jaarplan Zoetermeer 2025 voor 2023
Als team hebben we ook een belangrijke rol gespeeld bij het meedenken en mede-opstellen van het jaarplan Zoetermeer 2025 voor 2023, waarbij onze expertise werd ingezet om een strategisch en operationeel kader te creëren dat onze doelstellingen ondersteunt.

Regionale overleggen
Bovendien hebben we het voorrecht gehad om verschillende regionale overleggen te leiden en te coördineren, waaronder het periodieke overleg met zorgverleners in de regio over de implementatie, ontwikkelingen en uitdagingen rond het Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGO). Dit bood een platform voor kennisuitwisseling en een gezamenlijke actie richting MedMij.

Daarnaast hebben we het regionale ICT-overleg gefaciliteerd, waarin we vanuit Zoetermeer 2025 updates hebben gegeven over de ICT-aspecten van verschillende regionale projecten en landelijke ontwikkelingen op het gebied van (zorg)ICT hebben besproken.

Een ander belangrijk aspect van onze rol was het voorzitten van de liaisons met het Haga Ziekenhuis in Den Haag, met betrekking tot de fusie met Haga Zoetermeer (voorheen LLZ). Dit stelde ons in staat om helderheid te krijgen over de implicaties van de fusie voor onze regionale samenwerking en om eventuele uitdagingen proactief aan te pakken.

Passende Zorg met ACP
Als projectleider van het project ‘Passende Zorg met ACP’ heeft CINX zich voornamelijk gericht op de projectgovernance, waarbij we hebben laten zien hoe een project op een degelijke manier kan worden uitgevoerd. Ook hebben we ons beziggehouden met het vraagstuk van het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens rond Advance Care Planning (ACP) in het netwerk, een uitdaging die nog steeds loopt maar waar we voortdurend aan werken.

Integraal Zorg Akkoord
Tot slot hebben we bijgedragen aan de snelle toets van het Integraal Zorg Akkoord, met name op het gebied van ICT en digitalisering, waardoor we een breder perspectief konden bieden en ervoor konden zorgen dat deze aspecten goed waren geïntegreerd in het akkoord.

Meer weten?
Wil je meer informatie over onze projecten in de zorg of heb je concrete vragen over strategiebepaling? Neem dan direct contact op met Jacco Boon.

Reinier de Graaf groep

Het gezamenlijk uitbesteden van de standaard IT-diensten voor vijf ziekenhuizen klinkt wellicht als een eenvoudig traject. De werkelijkheid is echter weerbarstiger.

Zoetermeer 2025 Zoetermeer 2025

Regionale samenwerking
Voor de regionale samenwerking heeft ons team zich ingezet voor een dieper inzicht in de regionale zorginfrastructuur. We concentreerden ons met name op de systemen van zorginstellingen en aanbieders die gegevens uitwisselen buiten de grenzen van hun eigen organisatie. Dit gaf ons een helder beeld van het landschap waarin we opereren, wat van onschatbare waarde is gebleken bij het definiëren van hoog-niveau doelarchitecturen voor projecten en andere initiatieven. Bovendien hebben we actief afgestemd met en geleerd van andere regio’s om ons heen, waardoor we waardevolle inzichten hebben verworven die ons in staat stellen om efficiënter te opereren en van elkaars ervaringen te profiteren.

Jaarplan Zoetermeer 2025 voor 2023
Als team hebben we ook een belangrijke rol gespeeld bij het meedenken en mede-opstellen van het jaarplan Zoetermeer 2025 voor 2023, waarbij onze expertise werd ingezet om een strategisch en operationeel kader te creëren dat onze doelstellingen ondersteunt.

Regionale overleggen
Bovendien hebben we het voorrecht gehad om verschillende regionale overleggen te leiden en te coördineren, waaronder het periodieke overleg met zorgverleners in de regio over de implementatie, ontwikkelingen en uitdagingen rond het Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGO). Dit bood een platform voor kennisuitwisseling en een gezamenlijke actie richting MedMij.

Daarnaast hebben we het regionale ICT-overleg gefaciliteerd, waarin we vanuit Zoetermeer 2025 updates hebben gegeven over de ICT-aspecten van verschillende regionale projecten en landelijke ontwikkelingen op het gebied van (zorg)ICT hebben besproken.

Een ander belangrijk aspect van onze rol was het voorzitten van de liaisons met het Haga Ziekenhuis in Den Haag, met betrekking tot de fusie met Haga Zoetermeer (voorheen LLZ). Dit stelde ons in staat om helderheid te krijgen over de implicaties van de fusie voor onze regionale samenwerking en om eventuele uitdagingen proactief aan te pakken.

Passende Zorg met ACP
Als projectleider van het project ‘Passende Zorg met ACP’ heeft CINX zich voornamelijk gericht op de projectgovernance, waarbij we hebben laten zien hoe een project op een degelijke manier kan worden uitgevoerd. Ook hebben we ons beziggehouden met het vraagstuk van het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens rond Advance Care Planning (ACP) in het netwerk, een uitdaging die nog steeds loopt maar waar we voortdurend aan werken.

Integraal Zorg Akkoord
Tot slot hebben we bijgedragen aan de snelle toets van het Integraal Zorg Akkoord, met name op het gebied van ICT en digitalisering, waardoor we een breder perspectief konden bieden en ervoor konden zorgen dat deze aspecten goed waren geïntegreerd in het akkoord.

Meer weten?
Wil je meer informatie over onze projecten in de zorg of heb je concrete vragen over strategiebepaling? Neem dan direct contact op met Jacco Boon.

Franciscus Gasthuis & Vlietland

Van cruciaal belang voor een goede zorg: herinrichting van het beheer en de migratie van de telefoniesystemen van een ziekenhuis.

Zoetermeer 2025 Zoetermeer 2025

Regionale samenwerking
Voor de regionale samenwerking heeft ons team zich ingezet voor een dieper inzicht in de regionale zorginfrastructuur. We concentreerden ons met name op de systemen van zorginstellingen en aanbieders die gegevens uitwisselen buiten de grenzen van hun eigen organisatie. Dit gaf ons een helder beeld van het landschap waarin we opereren, wat van onschatbare waarde is gebleken bij het definiëren van hoog-niveau doelarchitecturen voor projecten en andere initiatieven. Bovendien hebben we actief afgestemd met en geleerd van andere regio’s om ons heen, waardoor we waardevolle inzichten hebben verworven die ons in staat stellen om efficiënter te opereren en van elkaars ervaringen te profiteren.

Jaarplan Zoetermeer 2025 voor 2023
Als team hebben we ook een belangrijke rol gespeeld bij het meedenken en mede-opstellen van het jaarplan Zoetermeer 2025 voor 2023, waarbij onze expertise werd ingezet om een strategisch en operationeel kader te creëren dat onze doelstellingen ondersteunt.

Regionale overleggen
Bovendien hebben we het voorrecht gehad om verschillende regionale overleggen te leiden en te coördineren, waaronder het periodieke overleg met zorgverleners in de regio over de implementatie, ontwikkelingen en uitdagingen rond het Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGO). Dit bood een platform voor kennisuitwisseling en een gezamenlijke actie richting MedMij.

Daarnaast hebben we het regionale ICT-overleg gefaciliteerd, waarin we vanuit Zoetermeer 2025 updates hebben gegeven over de ICT-aspecten van verschillende regionale projecten en landelijke ontwikkelingen op het gebied van (zorg)ICT hebben besproken.

Een ander belangrijk aspect van onze rol was het voorzitten van de liaisons met het Haga Ziekenhuis in Den Haag, met betrekking tot de fusie met Haga Zoetermeer (voorheen LLZ). Dit stelde ons in staat om helderheid te krijgen over de implicaties van de fusie voor onze regionale samenwerking en om eventuele uitdagingen proactief aan te pakken.

Passende Zorg met ACP
Als projectleider van het project ‘Passende Zorg met ACP’ heeft CINX zich voornamelijk gericht op de projectgovernance, waarbij we hebben laten zien hoe een project op een degelijke manier kan worden uitgevoerd. Ook hebben we ons beziggehouden met het vraagstuk van het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens rond Advance Care Planning (ACP) in het netwerk, een uitdaging die nog steeds loopt maar waar we voortdurend aan werken.

Integraal Zorg Akkoord
Tot slot hebben we bijgedragen aan de snelle toets van het Integraal Zorg Akkoord, met name op het gebied van ICT en digitalisering, waardoor we een breder perspectief konden bieden en ervoor konden zorgen dat deze aspecten goed waren geïntegreerd in het akkoord.

Meer weten?
Wil je meer informatie over onze projecten in de zorg of heb je concrete vragen over strategiebepaling? Neem dan direct contact op met Jacco Boon.

KANZ

Om de Enterprise- en IT-architectuur binnen de zorg te professionaliseren is het KANZ-platform opgericht. Inmiddels participeren er meer dan tien zorginstellingen in dit samenwerkingsverband.

Zoetermeer 2025 Zoetermeer 2025

Regionale samenwerking
Voor de regionale samenwerking heeft ons team zich ingezet voor een dieper inzicht in de regionale zorginfrastructuur. We concentreerden ons met name op de systemen van zorginstellingen en aanbieders die gegevens uitwisselen buiten de grenzen van hun eigen organisatie. Dit gaf ons een helder beeld van het landschap waarin we opereren, wat van onschatbare waarde is gebleken bij het definiëren van hoog-niveau doelarchitecturen voor projecten en andere initiatieven. Bovendien hebben we actief afgestemd met en geleerd van andere regio’s om ons heen, waardoor we waardevolle inzichten hebben verworven die ons in staat stellen om efficiënter te opereren en van elkaars ervaringen te profiteren.

Jaarplan Zoetermeer 2025 voor 2023
Als team hebben we ook een belangrijke rol gespeeld bij het meedenken en mede-opstellen van het jaarplan Zoetermeer 2025 voor 2023, waarbij onze expertise werd ingezet om een strategisch en operationeel kader te creëren dat onze doelstellingen ondersteunt.

Regionale overleggen
Bovendien hebben we het voorrecht gehad om verschillende regionale overleggen te leiden en te coördineren, waaronder het periodieke overleg met zorgverleners in de regio over de implementatie, ontwikkelingen en uitdagingen rond het Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGO). Dit bood een platform voor kennisuitwisseling en een gezamenlijke actie richting MedMij.

Daarnaast hebben we het regionale ICT-overleg gefaciliteerd, waarin we vanuit Zoetermeer 2025 updates hebben gegeven over de ICT-aspecten van verschillende regionale projecten en landelijke ontwikkelingen op het gebied van (zorg)ICT hebben besproken.

Een ander belangrijk aspect van onze rol was het voorzitten van de liaisons met het Haga Ziekenhuis in Den Haag, met betrekking tot de fusie met Haga Zoetermeer (voorheen LLZ). Dit stelde ons in staat om helderheid te krijgen over de implicaties van de fusie voor onze regionale samenwerking en om eventuele uitdagingen proactief aan te pakken.

Passende Zorg met ACP
Als projectleider van het project ‘Passende Zorg met ACP’ heeft CINX zich voornamelijk gericht op de projectgovernance, waarbij we hebben laten zien hoe een project op een degelijke manier kan worden uitgevoerd. Ook hebben we ons beziggehouden met het vraagstuk van het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens rond Advance Care Planning (ACP) in het netwerk, een uitdaging die nog steeds loopt maar waar we voortdurend aan werken.

Integraal Zorg Akkoord
Tot slot hebben we bijgedragen aan de snelle toets van het Integraal Zorg Akkoord, met name op het gebied van ICT en digitalisering, waardoor we een breder perspectief konden bieden en ervoor konden zorgen dat deze aspecten goed waren geïntegreerd in het akkoord.

Meer weten?
Wil je meer informatie over onze projecten in de zorg of heb je concrete vragen over strategiebepaling? Neem dan direct contact op met Jacco Boon.

Franciscus Gasthuis & Vlietland

Samen met het Franciscus Gasthuis & Vlietland hebben we de technische implementatie en gebruikersadoptie van Videoconsult, voor videobellen tussen hulpverleners en patiënten, voltooid.

Zoetermeer 2025 Zoetermeer 2025

Regionale samenwerking
Voor de regionale samenwerking heeft ons team zich ingezet voor een dieper inzicht in de regionale zorginfrastructuur. We concentreerden ons met name op de systemen van zorginstellingen en aanbieders die gegevens uitwisselen buiten de grenzen van hun eigen organisatie. Dit gaf ons een helder beeld van het landschap waarin we opereren, wat van onschatbare waarde is gebleken bij het definiëren van hoog-niveau doelarchitecturen voor projecten en andere initiatieven. Bovendien hebben we actief afgestemd met en geleerd van andere regio’s om ons heen, waardoor we waardevolle inzichten hebben verworven die ons in staat stellen om efficiënter te opereren en van elkaars ervaringen te profiteren.

Jaarplan Zoetermeer 2025 voor 2023
Als team hebben we ook een belangrijke rol gespeeld bij het meedenken en mede-opstellen van het jaarplan Zoetermeer 2025 voor 2023, waarbij onze expertise werd ingezet om een strategisch en operationeel kader te creëren dat onze doelstellingen ondersteunt.

Regionale overleggen
Bovendien hebben we het voorrecht gehad om verschillende regionale overleggen te leiden en te coördineren, waaronder het periodieke overleg met zorgverleners in de regio over de implementatie, ontwikkelingen en uitdagingen rond het Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGO). Dit bood een platform voor kennisuitwisseling en een gezamenlijke actie richting MedMij.

Daarnaast hebben we het regionale ICT-overleg gefaciliteerd, waarin we vanuit Zoetermeer 2025 updates hebben gegeven over de ICT-aspecten van verschillende regionale projecten en landelijke ontwikkelingen op het gebied van (zorg)ICT hebben besproken.

Een ander belangrijk aspect van onze rol was het voorzitten van de liaisons met het Haga Ziekenhuis in Den Haag, met betrekking tot de fusie met Haga Zoetermeer (voorheen LLZ). Dit stelde ons in staat om helderheid te krijgen over de implicaties van de fusie voor onze regionale samenwerking en om eventuele uitdagingen proactief aan te pakken.

Passende Zorg met ACP
Als projectleider van het project ‘Passende Zorg met ACP’ heeft CINX zich voornamelijk gericht op de projectgovernance, waarbij we hebben laten zien hoe een project op een degelijke manier kan worden uitgevoerd. Ook hebben we ons beziggehouden met het vraagstuk van het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens rond Advance Care Planning (ACP) in het netwerk, een uitdaging die nog steeds loopt maar waar we voortdurend aan werken.

Integraal Zorg Akkoord
Tot slot hebben we bijgedragen aan de snelle toets van het Integraal Zorg Akkoord, met name op het gebied van ICT en digitalisering, waardoor we een breder perspectief konden bieden en ervoor konden zorgen dat deze aspecten goed waren geïntegreerd in het akkoord.

Meer weten?
Wil je meer informatie over onze projecten in de zorg of heb je concrete vragen over strategiebepaling? Neem dan direct contact op met Jacco Boon.