Samenwerken

Meer samenwerking, meer resultaat
Jacco Boon

Jacco Boon

Programmamanager

Ik ben een ondernemend en doelgericht mens met een talent voor het behalen van resultaten door het samenbrengen van de juiste personen. Ik heb ruim 15 jaar ervaring met fusietrajecten en shared service center implementaties. Vanuit de rol van programmamanager of strategisch adviseur heb ik een goed trackrecord opgebouwd bij zowel multinationals als universiteiten en grote zorginstellingen. Ik krijg energie als ik mensen en organisaties écht kan helpen bij het helder krijgen en realiseren van doelstellingen.

LinkedIn-profiel

Miriam Küsters

Miriam Küsters

Projectmanager

Ik heb ruime ervaring in de gezondheidszorg als operatieassistente, informatieadviseur en projectleider ICT. Onder andere door mijn bedrijfskundige managementopleiding ben ik uitstekend in staat om zorgorganisaties écht verder te helpen. Mijn onderscheidende kracht ligt zowel in het verbinden van de diverse stakeholders binnen een project, van arts tot ICT medewerker, als in het blootleggen van de daadwerkelijke behoeften.

LinkedIn-profiel E-mailadres

Harm Piet Braaksma

Harm Piet Braaksma

Projectmanager

Gepokt en gemazeld in diverse markten (retail, logistiek- en financiële dienstverlening, centrale overheid, gezondheidszorg). Ik ondersteun graag met een open vizier en met goede energie mijn opdrachtgevers / IT managers en fungeer als sparringpartner bij verandertrajecten. In recente programma’s en projecten ben ik verantwoordelijk voor een belangrijke business transformatie die wordt gedreven vanuit IT. Ik stuur de ontwikkeling van ‘digital producten en concepten’ met intensieve gebruikersinteractie, in nauwe interactie met (internationale) ontwikkel- en business teams. Ik acteer als de spin in het web van scrum masters, product owners, eindgebruikers, deelprojectleiders en stakeholders.

LinkedIn-profiel E-mailadres

Marco Koster

Marco Koster

Projectmanager

Ik ben een echte katalysator en bruggenbouwer met brede kennis van hedendaagse IT-infrastructuurtechnieken, zoals Clouddiensten. Met het nodige gevoel voor humor ga ik iedere verantwoordelijkheid aan. Mijn stijl van leidinggeven in de projecten is gericht op continu verbeteren. Door te sturen op relaties en processen weet ik duurzame samenwerking tot stand te brengen. Mijn specialisatie als projectmanager is het managen van politiek gevoelige, complexe IC infrastructuur projecten zoals het consolideren van datacentra en het samenvoegen van ICT infrastructuur. Ik werk intensief samen met mijn opdrachtgevers en breng medewerkers uit verschillende disciplines samen om te komen tot vernieuwende oplossingen.

LinkedIn-profiel E-mailadres

Bob Streefkerk

Bob Streefkerk

Salesmanager

Meer dan 15 jaar ervaring in de IT dienstverlening als salesmanager. Ik leg hierin altijd het accent op de mensgerichte benadering, creatieve aanpak en het nastreven van een partnership. Ondernemerschap, resultaatgerichtheid en het oplossen van complexe problemen zijn hierin belangrijke drijfveren. Deze begrippen kenmerken ook de werkwijze van mij als professional. Ik heb veel ervaring in het leggen van duurzame klantrelaties en het ontwikkelen en implementeren van dienstverleningsconcepten. Continu de dienstverlening willen verbeteren naar de opdrachtgever, maar ook het verbeteren van de interne organisatie zie ik hierin als belangrijkste doel. Hierin staat een gelijkwaardige en strategische samenwerking centraal.

LinkedIn-profiel E-mailadres

Gerrit de Vries

Gerrit de Vries

Projectmanager

Mijn theoretische bagage, gecombineerd met ruime praktische ervaring maken mij tot een sterke projectmanager. Ik hanteer een coachende stijl van leidinggeven en vind het een uitdaging om samen met de medewerkers in de klantomgeving de gestelde resultaten te halen. Door mijn energie goed in te zetten kan ik, met oog voor de mens, in verschillende trajecten zowel een aanjager en controller zijn. Als ervaren projectmanager met IPMA-C certificering ben ik vooral in de sectoren zorg, overheid en onderwijs actief. Naast het leiden van complexe projecten heb ik diverse IT-afdelingen opgezet en geleid. Met mijn sterke focus op serviceverlening heb ik diverse rollen in Service Management vervuld. Als resultaatgerichte manager is procesmatig werken mijn tweede natuur.

LinkedIn-profiel E-mailadres

Tim van Toledo

Tim van Toledo

Projectmanager

Als project-/programmamanager is het mijn ambitie om technologie te laten aansluiten bij de behoefte van een organisatie. Vanuit die rol draag ik zorg voor een effectieve en intensieve samenwerking, van team-gestuurde oplossingen. Een groot deel van die oplossingen wordt bepaald door het eerst goed begrijpen van de wens van de klant. In de afgelopen jaren heb ik deze verschillende vraagstukken in zowel de (internationale) bancaire als medische omgeving kunnen invullen. Gezien mijn brede kennis in de ICT, is het voor mij als project-/programmamanager een voordeel om ook mee te denken in de technische vraagstukken. Voor verschillende opdrachtgevers heb ik zowel in- als outsourcingtrajecten uitgevoerd.

LinkedIn-profiel E-mailadres

Tom Giberius

Tom Giberius

Projectmanager

Ruime ervaring met end-2-end IT-projecten met grote business impact. Ik neem de verantwoordelijkheid voor alle onderdelen van programma’s en projecten. Het creëren van Business Benefits is voor mij een bepalende succes factor, de IT component is daarin belangrijk maar een middel. Ik ben een gedreven manager met verschillende stijlen. Ik ga weerstand en problemen op een transparante en respectvolle wijze voor alle betrokkenen tegemoet. Het bij elkaar brengen en alle betrokkenen goed laten samenwerken, waaronder ook de leveranciers, is bij mij sterk ontwikkeld. Er zijn nooit eenvoudige projecten maar mijn projecten zijn altijd leuk om te doen. Methodes staan bij mij niet voorop, methodisch werken wel.

LinkedIn-profiel E-mailadres

Gerard Peters

Gerard Peters

Programmamanager

Ruim dertig jaar heb ik ervaring op het gebied van ICT en bezit daardoor een brede en gedegen kennis van infrastructuren, informatiesystemen en inrichting van ICT-organisaties (shared service centers). Na het uitvoeren van lijnmanagement heb ik jarenlang leiding gegeven aan diverse grootschalige, complexe programma’s/projecten in omgevingen waarbij veel bestuurslagen of partijen met tegengestelde belangen waren betrokken. Mijn managementstijl wordt gekenmerkt door pragmatisme en resultaatgerichtheid. Samen met goede communicatieve vaardigheden en mijn houding als team-player, weet ik het vertrouwen binnen het team en de organisatie(s) te creëren, dat noodzakelijk is voor het behalen van het (project)resultaat.

LinkedIn-profiel E-mailadres

Reggie Verwey

Reggie Verwey

Projectmanager

Als ervaren project-/interim manager (ruim 25 jaar) houd ik mij voornamelijk bezig met het leiden van complexe technische projecten en ICT beheer afdelingen. Verder heb ik een trackrecord als verandermanager/adviseur in het technisch en functioneel inrichten van ICT omgevingen en processen. Vanwege mijn achtergrond als informatiearchitect en mijn bedrijfskundige achtergrond kan ik organisatorische problemen vrij gemakkelijk doorgronden om zodoende structurele oplossingen aan te dragen. Mijn kennis en ervaring heb ik opgedaan binnen diverse sectoren (Vervoer, Sociale Zekerheid, Energie, Gezondheidszorg en Telecom). Ik ben een bruggenbouwer met een open karakter en een interactieve communicatie stijl. Mijn leiding kenmerkt zich door een mensgerichte focus met een pragmatische resultaatgerichte “can do”instelling.

LinkedIn-profiel E-mailadres

Roel Berentemfel

Roel Berentemfel

Programmamanager

Ik ben een bruggenbouwer en katalysator met uitgebreide kennis van IT-infrastructuurtechnieken in de zorgsector. Met het nodige gevoel voor humor ga ik iedere verantwoordelijkheid aan. Mijn stijl van leidinggeven in de projecten is gericht op continu verbeteren. Door te sturen op relaties en processen weet ik duurzame samenwerking tot stand te brengen. Mijn specialisatie als projectmanager is het managen van politiek gevoelige, complexe IC-infrastructuurprojecten, zoals het consolideren van datacentra en het samenvoegen van ICT-infrastructuur. Ik werk intensief samen met mijn opdrachtgevers en breng medewerkers uit verschillende disciplines samen om te komen tot vernieuwende oplossingen.

LinkedIn-profiel E-mailadres

Peter Wijdenes

Peter Wijdenes

Projectmanager

Ik werk vanuit een pragmatische aanpak met respect voor de gangbare processen en procedures binnen de klant organisatie. Mijn projectmanagement ervaring is opgebouwd uit opdrachten die ik bij de grotere IT organisaties succesvol heb uitgevoerd. Mijn ambitie en sterke kant is het organiseren en inrichten van projectorganisaties, bewerkstelligen van snelle en goed onderbouwde besluitvorming, het motiveren en aansturen van medewerkers en de samenwerking tussen projectorganisatie en klant op een hoog niveau brengen. Ik werk resultaatgericht met de focus op kwaliteit en beheersbaarheid van projecten binnen de gestelde wensen van tijd en budget. Ik ben de spil tussen opdrachtgever, stakeholders en (technische) realisatieteams.

LinkedIn-profiel E-mailadres

Peter de Wolff

Peter de Wolff

Projectmanager

Complexe projecten opdelen in behapbare stukken werk is mijn specialiteit. Vaak is de afstand tussen de business en de techniek te groot en ik help graag deze afstand kleiner te maken. Vaak levert dit een structurele verbetering op van de samenwerking tussen de bedrijfsvoering en techniek. Ik ben sterk resultaatgericht, overzie de volledige scope van mijn projecten maar kan ook op detailniveau meepraten om zeker te weten dat er geen zaken buiten de boot vallen. De meeste ervaring heb ik met het aansturen van 1 of meerdere software ontwikkelteams die op basis van Agile/Scrum werken of van plan zijn op de manier te gaan werken. Ik kan hierin de teams begeleiden maar, en wellicht nog veel belangrijker, ook product owners en andere stakeholders binnen de organisatie. Ik pak projecten met veel enthousiasme en betrokkenheid op en communiceer vlot en direct met alle betrokken partijen rondom een project.

LinkedIn-profiel E-mailadres

Paul Zweers

Paul Zweers

Projectmanager

Ik ben een resultaatgerichte projectmanager met veel gevoel voor mens en cultuur in de organisatie. De afgelopen 25 jaar heb ik veel ervaring opgedaan in het bedrijfsleven en bij decentrale overheden.  Binnen het ICT-vakgebied heb ik diverse rollen ingevuld waaronder Infrastructuur Architect, Lijn- en Projectmanager. Mijn specialisatiegebied is infrastructuurprojecten. Op basis van mijn achtergond en ervaring wordt er altijd een link gelegd met de principes van Business en IT-alignment. Ik werk altijd op basis van openheid, vertrouwen, integriteit en duurzaamheid.

LinkedIn-profiel E-mailadres

Erik van Beek

Erik van Beek

Solution architect

Ik ben een sterke communicator met een gedegen technische achtergrond. Ik opereer voornamelijk in de rol van solution architect of technische projectleider, waarbij ik de brug sla tussen de business requirements en de benodigde architectuur en infrastructuur. Mijn ervaring ligt vooral binnen de zorgsector waarin ik, naast de standaard applicaties, veel ervaring heb opgedaan met PACS, PACS2, EPD en protocollen, zoals HL7 en DICOM in relatie met IT-dienstverlening en informatiemanagement.

LinkedIn-profiel E-mailadres

Vanessa Nijweide

Vanessa Nijweide

Projectmanager

Senior projectmanager met ervaring met een breed scala aan digitale producten en trajecten. Ik heb mijn sporen verdiend als projectmanager  in de kennis- en informatiebranche (uitgeverij, educatie, zorg). Gevoed door ervaring aan beide zijden, begeef ik me nu graag daar waar business en IT elkaar raken. Spreek ‘technisch’, maar ben voor iedereen te volgen. Ik schep plezier in het opbouwen van een soepel lopend team, schuw een verandersituatie niet en breng altijd een persoonlijke stijl en een structurerende aanpak mee.

LinkedIn-profiel E-mailadres

Ramon Homan

Ramon Homan

Projectmanager

Ik ben enthousiaste en assertieve professional met een gedegen track record als project- en servicemanager. Ik heb het vermogen aan te sluiten op verschillende niveaus binnen een organisatie en fungeer als een spin in het web. Door een brede oriëntatie en diepgaande kennis van IT en telecom, kan ik het beste van verschillende werelden bij elkaar brengen voor succesvolle implementaties. Ik ben goed is in staat om zaken vanuit praktisch oogpunt te bekijken, pragmatisch te handelen en op een natuurlijke wijze draagvlak binnen een organisatie te creëren. Ik krijg energie van het bouwen van bestendige relaties en partnerships.

LinkedIn-profiel E-mailadres

Tessa van Iperen

Tessa van Iperen

Interim manager

Strategisch interim-manager gericht op verandertrajecten, biedt een warm hart voor de mens en een duidelijke lijn voor de organisatie en structuur. Ik begeleid mensen en organisaties naar een nieuwe toekomst, gebruikmakend van een sterk analytisch vermogen, zowel op de procesmatige als de menselijke kant van een organisatie, en gecombineerd met een praktische en heldere aanpak. Ondersteund door strategische marketing, positionering, gamification, storytelling en customer experience komt de klant weer centraal te staan.

LinkedIn-profiel E-mailadres

Bas van Meer

Bas van Meer

Verandermanager

Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat de mens centraal staat in elk bedrijfsproces. De sfeer is bepalend voor het succes, waar je met elkaar voor staat, ongeacht in welke branche je werkzaam bent. Met ruim 25 jaar werkervaring in de (internationale) bank-, zorg- en publieke sector is dit een terugkomend onderdeel van elk project wat ik aanpak. Het komt de welvaart van de klant ten goede als je het welzijn op de werkvloer verhoogt. Dit heb ik bereikt door altijd transparant te zijn naar elke stakeholder die je hebt en alle stakeholders een gelijkwaardige stem te geven en deze stem te respecteren. Tevens heb ik mij gefocust op online participatie platformen om zo kennis en kunde uit organisaties en (openbare) communities te halen.

LinkedIn-profiel E-mailadres

CINX Kracht door verandering